تبلیغات
کانون دانشجویان صنایع دستی دانشگاه میراث فرهنگی - گفتار اول:هنر و زیبایی شناسی در عهد گوتیک
سه شنبه 22 دی 1388

گفتار اول:هنر و زیبایی شناسی در عهد گوتیک

   نوشته شده توسط: حمید رضا کشاورز    

مقدمه

بررسی شرایط اجتماعی و ادبی دوره گوتیک

واژه گوتیک را نخستین بار منتقدان عصر رنسانس که عدم انطباق هنرگوتیک با معیارهای یونان وروم کلاسیک را خوار می شمردند ، به عنوان یک اصطلاح تمسخر آمیز به کار بردند . یکی از این منتقدان چنین نوشت : (( نفرین برآنکه این واژه را ابداع کرد )) اینان به خطاگمان می کردندکه گوتها مبتکر این سبک  بوده اند ، و بدین ترتیب مسئولان اصلی نابودی سبک عالی و اصیل نیز همینها هستند . لیکن انسانهای سده های سیزدهم و چهاردهم از کلیساهای گوتیک با نامهایی چون (( اوپوس مدرنوم )) (( اثر نوین ))‌یا (( اوپوس فرانسیگنوم ))‌(( اثر فرانکی )) یاد می کردند . آنان دراین کلیساها بناهایی را تشخیص می دادند که سبک ساختمانی و تزئینی نوینی را برشهرها یشان سایه گستر کرده بودند . آنان با اطمینان به ایمان خودشان بود که کلیساهایشان را تصویر واقعی شهر خدایا اورشلیم آسمانی می دانستند و ساختن آنها را برروی کره خاکی امتیاز خویش به شمار می آوردند .(گاردنر، هلن، هنر در گذر زمان)

بین محیط و دیدگاه گوتیک و رومانسک تضادهای شدیدی وجود دارد . جامعه رومانسک زیر سلطه تردیدهای ذاتی گرایش های هرج و مرج طلبانه فئودالیسم بود . بارونهای بزرگ روستاها و دیرها ی بزرگ از استقلالی نسبتا کامل برخوردار بودند ، اما فئودالیستی نسبتا سازمان یافته تر براین جامعه تسلط داشت . در  پاره ای نقاط  ، بارونها توانسته بودند خودشان را تامقام شاهی برسانند وحکومت سلطنتی ، مخصوصا درانگلستان و فرانسه ، شدیدا می کوشیدند ! استقلال اربابهای کوچک تر و کلیسا را محدودتر کند .حکومت متمرکز استقرار یافته بود و وجود نظم و قانون همه گروههای اجتماعی را آسوده خاطر و مطمئن می ساخت . شهرهای سراپا نوساز یا پی ریزی شده بربقایای شهرهای کهن روحی ، تدریجا رونق می گرفت و قدرتمند می شدند ، این شهرها پس ازآنکه به منظور دفاع مشترک با یکدیگر متحد می شدند غالبا چنان قدرتی پیدا می کردند که می توانستند از شاهان و امپراطوران نیز سرپیچی کنند . دردرون محدوده همین شهرها مردانی از کشتزارها گریخته بودند ، می توانستند به آغوش آزادی پناه ببرند ، دریکی از شعارهای آن زمان گفته شده بود که ((‌هوای شهر بوی آزادی  می دهد )) . زندگی شهری ، شکلی بغرنج اما سازمان یافته به خود گرفت ، اصناف مشابه اتحادیه های نیرومند امروزی ، به منظور حمایت از صنعتگران دارای تخصصهای همگون و سود رساندن به ایشان تشکیل شدند . طبقه متوسط مرکب از صنعتگران ،بازرگانان و صاحبان تخصص (( حقوقدانان ، پزشکان ، معلمان و بسیاری دیگر )) به نیروی نوخواسته ی توانایی تبدیل شدند که می توانست اشراف فئودال را مهار کند . هراس و عدم اطمینان حاکم در دنیای رومانسک در اثر صف آرائی نیروهای اقتصادی و اجتماعی تخفیف یافت و دنیای گوتیک به ظهور رسید .

جامعه رومانسک ذیرنفوذ مردان بود . درجامعه گوتیک ، زنان اهمیت تازه ای پیدا کردند . خنیاگران دوره گرد ترانه هایشان را کمتر دروصف شاهکارهای قهرمانان جنگ و بیشتر دروصف عشق ، زیبایی و بهاران می خواندند .(گاردنر، هلن، همان)

النور آکیتن همسرلویی V11 پادشاه فرانسه و هنری دوم از خاندان پلاذتا جنت درانگلستان و مادر ریچارد شیردل و جان ، نخستین زنی بود که بر ((‌دادگاه عشق )) حکومت کرد : دراینجا احترام به زنان از واجبات بود و قانون نامه  شوالیه گری که تاثیر عظیمی بر شکل گیری روابط اجتماعی اواخر سده میانه داشت از همین دادگاه صادر شد . تعصب کلیسایی (( مخالفت بازنان ، دیگر مانع شبیه سازی از پیکره های ایشان در عرصه هنرهای تجسمی نمی شد.))(گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)

درسده دوازدهم ، خوشگذرانی یا لذت جسمی را درکلیسای مواساک به  صورت زنی مجسم می کردند که از سینه های او دو مار سربرآورده اند . درسده سیزدهم ، همین لذت را به صورت دختری زیبا مجسم کرده اند که درآینده  می نگرد . طبقات بالای جامعه گوتیک تقریبا با خاطری آسوده از شانسون دوژست (( اشعار حماسی سده های یازدهم تا سیزدهم )) دست برمیدارند و به ترانه ها و داستانهای عاشقانه جدیدی روی می آورند که درآنها عاشق درستایش معشوق زبان می گشاید ، عاشقانی جاودانی چون تریستیان و ایزولده نیز درهمین شعرها مورد ستایش قرار می گیرند . ماری دوفرانس که خود یک زن  اشراف زاده بود ، افسانه تریستیان و ایزولده را همراه با بسیاری از افسانه های آرثری دیگر به جامعه فئودالی شمال فرانسه معرفی کرد . شعراین دوره به طرز زیبایی تضاد میان ذوق و روحیه رومانسک و گوتیک را مجسم می کند .  درحالی که قهرمان رو به مرگ ترانه رولان یا شانسون درولان دردوره رومانسک روی شمشیرش اشعاررزمی سر می دهد ، شاعر غزلسرای آلمانی دردوره گوتیک که رویای خلسه سستی آور روزگار خویش را به سر دارد . درکلافی از شادی پیچیده شده است .(مددپور، محمد، آشنای با آراء متفکران)

عشق به زن که درهنر مورد ستایش قرار گرفت و درزندگی جنبه ای رسمی پیدا کرد . با پرستش مریم باکره از لحاظ معنوی تصویب شده زیرا وی به عنوان ما درآسمانها و مسیح به شکل کلیسای مادر ، همه فرزنداش را دوست می داشت . آنکه دلسوزانه بین کرسی قضاوت و عذابهای جهنم ایستاد و برای همه مومنان شفاعت کرد ، همین حضرت مریم بود . مردم دراواخر سده دوازدهم وسراسر سده سیزدهم سرودهایی دروصف وی سرودند ، تمثالش را در همه جا نصب کردند و کلیساهای بزرگ ساختند و وقفش کردند . تمثالش را برروی پرچم ها به رزمگاهها بردند ، و نامش دراشعار جنگی پادشاه فرانسه شنیده شد : (( به نام مریم مقدس ، سن دنی ، به پیش )) بدین ترتیب حضرت مریم ، بانوی معنوی شوالیه هاشدو شوالیه مسیحی ، زندگی اش را فدای او کرد . خشکی و سرسختی مضامین رومانسک درتاکید برداوری اخروی ، دربرابر لطافت گوتیک که مریم را دربهشت با تاجی که مسیح برسرش نهاده است نشان مید هد ازپای درمی آید .

آنچه باعث تلطیف شیوه های خشونت بار شد فقط مقام تازه زن ، ستایش تغزلی و معنوی عشق ، یا کیش پرستش حضرت مریم نبود . نفوذ یک انسان برجسته به نام قدیس فرانسیس آسیزی نیز که مسیح را علاوه بر داوری نهایی و بی گذشت منجی محبوبی می دانست که نه میان انسان های مطرود گام نهاده و خود یکی از ایشان بوده است ، با روحیه جدید سازگار بود . سلسله جنبشهای اصلاح طلبانه ای که رویهم رفته تاریخ رهبانیت سده های میانه را تشکیل   می دهند به تاسیس فرقه ای دینی توسط قدیس فرانسیس انجامید که به نام خود وی فرقه فرانسیسیان نامیده شده است . قدیس فرانسیس احساس می کرد که اعضای فرقه اش باید از زندگی گوشه گیرانه دردیرها بپرهیزید و آزادانه به عنوان درویش یا خانه به دوش درخیابانهای شهرهای پرجمعیت قدم بزنند . و پیام اصلی مسیح را که عشق به خود و عشق به همسایه است را موعظه کنند . کمی پس از مرگ قدیمی فرانسیس و بر خلاف میل او که از پیروانش می خواست هرگز ساکن دیرها نشونه ، ساختمان با سیلیکای بزرگ آسیزی به نام او آغاز شد . اهمیت تاریخی جنبش فرانسیسیان ، تقویت ایمان مذهبی ، برانگیختن احساسات مذهبی شهرنشینان ، و تضعیف قدرت و نفوذ دیرهای کهن دوره رومانسک درروستا است . می  توان گفت قدیس فرانسیس ، گونه ای از دموکراسی را به قلمرودین درسراسر اروپا وارد کرد و به تشکیلات فئودالی آن لطمه زد .

عشق درباری ، گسترش شوالیه گری ، کیش پرستش مریم باکره ، و تعالیم و سرمشق عملی قدیس فرانسیس ، البته نتوانست واقعیت های ناگوار زندگی درسده های میانه را براندازد ولی از سختی های آن کاست . (گاردنر، هلن، هنر در گذر زمان)

جنگ صلیبی آنپیکانیان تاسیس نهاد شوم و برپلایی را که برای شکار مرتدان به دست تندیس دومینک به وجود آمده بود و سازمان تفتیش عقاید یا اداره مقدس نامیده می شد نیز به دنبال داشت .

دومینیکن ها که به تمسخر دومین کانئی (( سگهای خداوند )) نامیده  می شدند ، از جهات بسیار رقبای فرانسیسیکن ها بودند و گمان می کردند که دست  اندر کار ریشه کن سازی نامومنان و مرتدان اند و از خلوص شریعت پاک خویش پاسداری می کنند . علاقه دومنکین ها به الهیات ، ایشان را به سوی شغل معلمی هدایت کرده و ایشان یکی از بزرگترین متالهان و فیلسوفان مسیحی یعنی قدیس توماس آکویناس رابه جهان عرضه کردند که دراواسط سده مزبور چراغ فروزان دانشگاه پاریس به شمار می رفت . (مددپور، محمد، آشنایی با آراء متفکران)

نهاد دانشگاه ظاهرا دردوره گوتیک آغازین شکل می گیرد ، و شهر را به عنوان محیط طبیعی خود برمی گزیند . مدارس دیرها و کلیساهای نخستین سالهای سده های میانه کوشیده بودند . تعالیم آبا ی کلیسا را زنده نگه دارند و این تعالیم را درپرتو اندیشه رشد یابند. مسیحی از نو ارزیابی کنند . از این مدارس ، دانشگاهها یاجامعه های دانشمندان و شاگردانشان درسده های دوازدهم و سیزدهم درشهرهای بولونیا و پادوا و آکسفورد و پاریس سربرآوردند . مهمترین درس دانشگاه ، الهیات بود ولی چندین موضوع دیگر ازجمله ریاضیات ، نجوم ، موسیقی ، دستور زبان ، منطق ، قانون و پزشکی نیز تدریس می شدند .

فلسفه یونان باستان ، مخصوصا ارسطو از طریق ترجمه های عربی احیا شد و تاثیر بسیار بزرگی برالهیات گذاشت دراینجا بود که یک شیوه بحث انگیز استدلالی و اصولی و گنجینه ای از دانش مشاهده پدیده های طبیعی فراهم آمده فیلسوفان برای پیدا کردن راهی به منظور انطباق این دانش معتبر جدید با کل مسیحیت دست اندر کار شدند . به بیان مختصر ، کوشیدند . دین را با لباس منطق بیارایند . روش ایشان عبارت بود از پیدا کردن دلایلی اتفاقی برای اصولی انتقادات مسیحی به کمک استدلال یا مباحثه این روش ، که درمدارس و دانشگاهها آموزش داده می شد ، روش مدرسی و شاگردانشان مدرسیون نام گرفتند . فلسفه  مدرسی ، امروزه نیز فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک رومی به شمار می رود . بزرگترین شارح و مدافع اصولی این روش قدیس توماس آکوئیناس بود .(مددپور، محمد،همان)

احتمال بسیاردارد که عادت مباحثه مدرسی درفعل و انفعالات ذهنی معماری گوتیک ، همچنان که اروین پانوفسکی گفته است بازتاب یافته باشد.(مرزبان، پرویز، خلاصه­ی تاریخ هنر)

سده سیزدهم ، نماینده اوج پیشرفتهای مسیحیت درجهت دستیابی به یگانگی و یکپارچگی است . نماینده پیروزی و غلبه دستگاه پاپ ها ، درآمیختگی موفقیت آمیز دین ، فلسفه و هنر و نخستین مراحل شکل گیری و تحکیم دولتهایی است که پایه های تاریخ عصر جدید را خواهند نهاد . صحنه این تعادل بزرگ ولی کوتاه مدت  نیروها به پشتیبانی از دین ، شهر گوتیک است ،؛ درمحدوده شهر ، کلیسای سربه فلک کشیده که عواطفش را به رخ آسمان می کشد . ماهیت روحیه گوتیک را به منصه ظهور می رساند . (گامبریج، ارنست، تاریخ هنر)

 


how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 19 و 44 دقیقه و 24 ثانیه
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای بهینه سازی موتور جستجو کمک کند؟ من هستم
تلاش برای گرفتن وبلاگ من برای برخی از کلمات کلیدی هدفمند اما، اما
من نمیتوانم دستاوردهای بسیار خوبی را ببینم اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید.
با تشکر!
Foot Problems
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 13 و 06 دقیقه و 20 ثانیه
Do you mind if I quote a few of your posts as long as
I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the
very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the
information you provide here. Please let me know if this okay with you.
Thanks a lot!
What is limb lengthening surgery?
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 22 و 03 دقیقه و 30 ثانیه
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it
has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & aid
different customers like its helped me. Good job.
Cornelius
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 22 و 17 دقیقه و 53 ثانیه
Can I simply say what a relief to discover someone that truly knows what
they are talking about online. You actually understand how to bring a problem to light and
make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story.
I can't believe you're not more popular given that you certainly possess the gift.
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 16 و 14 دقیقه و 01 ثانیه
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا نه حل و فصل خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما
در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را خوب به پر کسانی که شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا
تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
foot pain after surgery
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 01 و 51 دقیقه و 40 ثانیه
Hi, Neat post. There is an issue along with your web
site in web explorer, could test this? IE still is the marketplace chief
and a large element of folks will miss your excellent writing due to this problem.
plaza.rakuten.co.jp
چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 00 و 37 دقیقه و 10 ثانیه
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and
it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its
aided me. Great job.
Koby
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 22 و 13 دقیقه و 23 ثانیه
I'm more than happy to uncover this page. I need to to thank
you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to check out
new information in your blog.
Latesha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 11 و 10 دقیقه و 35 ثانیه
What's up to every single one, it's really a good for me to pay a quick visit this web page, it contains precious Information.
رایکا
سه شنبه 22 دی 1388 ساعت 18 و 53 دقیقه و 03 ثانیه
سلام
وبلاگ قشنگی داری
به " ویرانه ی دل " من هم سر بزن
اگه مایل به تبادل لینک بودی بهم خبر بده
موفق باشی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر